Szegedi Szimfonikus Zenekar

2022. május 30., hétfő | 19:00
Korzó Zeneház, Szeged
INGYENES

MŰSOR

Rózsa Pál: Concerto B. B. gordonkára és zenekarra, op. 648 – ősbemutató
Magda Dávid: Sinfonietta
Madarász Iván: Gitárverseny
Mezei Szilárd: Krétakörvirág – a Magyar Klasszikus Zene Napjára komponált mű ősbemutatója

Közreműködnek:
Bánkövi Bence Balázs – gordonka
Marija Rasić – gitár

Vezényel: Gyüdi Sándor


„B.B.” című három tételes gordonkaversenyem komponálását 2019. decemberében fejeztem be, ajánlása a művet első alkalommal előadó Bánkövi Bence gordonkaművésznek szól.
A hangszerelés különlegessége, hogy a zenekar az első tételben csak vonósokat és üstdobot, a másodikban a hárfa és ütősök mellett csak fúvósokat alkalmaz, és a teljes együttes csak a záró tételben szólal meg. Az első, mintegy 7 perc időtartamú tétel a művész nevének kezdőbetűit zenei hangokká transzformálva a szólóhangszer tartott B-hangja és a mélyvonósok pengetett B-hangjaival indul, tempója molto tranquillo. A 8 perc időtartamú második tétel triós formájú, tempója: allegro – poco meno mosso – allegro, és visszatér benne egy Bánkövi Bencének írott korábbi szóló darabom főtémája. A kétrészes, mintegy 9 percnyi zárótétel a molto lento bevezetés után allegretto tempóra vált. Mindhárom tételben hallhatunk szóló-kadenciákat, amelyek alkalmat adnak a szólista virtuozitásának bizonyítására. Rózsa Pál

A Sinfonietta négy tétele improvizációs elemeket vagy valós, elhangzott orgona improvizációkat tartalmaz átdolgozva. Ezek a rögtönzések magától a szerzőtől származnak, így a tételek darabbá formálásának a folyamata egy nagyon személyes, intim viszonyra utal. Az első tétel (Allegro misterioso) egy svéd korál témáját dolgozza fel, mely a svéd egyházzenének a szerzőre gyakorolt jelentős hatásának egyik bizonyítéka. A Siciliano tételnek a vonós hangszereken megszólaló pengetett hangjai és a műfajra jellemző páratlan lüktetése mellett a hegedűszóló adja meg a szomorkás karakterét. A Scherzo egy népdalra épül (Röpülj, páva, röpülj), melynek gyorsított, egybesűrített dallama adja meg a tétel témáját. A páva elegáns mozdulata ugyanúgy kirajzolódik, mint a humor és virtuozitás. Ez és a záró tétel (Final) a szerző 2015-ben improvizált diplomakoncertjén orgonán szólalt meg először. Az utolsó tételnek a témája egy gregorián ének, melynek dinamikus építkezése és a fúga éppoly szerves része, mint a darab dramaturgiailag indokolt, grandiózus akkordjai, melyek utalnak a régi és új közti kapcsolatra. Magda Dávid

Eötvös József, a Zeneakadémia gitárprofesszora biztatására írtam ezt a versenyművet. Ő mutatta be és játszotta eddig más koncerteken. Most az a szerencsés helyzet alakult ki, hogy Eötvös egy fiatal, nagyon tehetséges tanítványa, Marija Jasic játssza a Gitárverseny concertáló szólamát. Marija ezt a kompozíciómat választotta diplomakoncertje anyagául, ahol, mint a mai hangversenyen, Gyüdi Sándor dirigált. A Gitárverseny is – hasonlóan számos más, zongorára, fuvolára, cimbalomra, tubára írott versenyműveimhez – egytételes. Pontosabban: egyetlen zenei ívben foglalom össze a darabban meglévő „rejtett” többtételességet. A gitár adta gazdag technikai lehetőségek közül számos megjelenik a műben, amely egy passacagliával zárul. Madarász Iván

A Krétakörvirág egy magyar nyelven írt kompozíció szimfonikus zenekarra, a Szegedi Szimfonikus Zenekar és vezetője, Gyüdi Sándor megtisztelő felkérésére.
Szinte soha nem adok semmilyen kommentárt, magyarázatot, leírást a műveim eredetével, keletkezésével, hátterével, tartalmával, ideáival, filozófiájával stb. kapcsolatban, az egyedüli, általam zenén kívül adott információ a darab címe. Amennyiben mégis szükséges lenne, akkor is csak technikai magyarázatot tudnék adni. Egyszerűen nem hiszek abban, hogy egy zenei művet a szerzőnek meg kell magyaráznia. A zene maga a magyarázat. Ha egy zenekritikusnak van a műről véleménye, magyarázata, elképzelése, az rendben van, de vallom, hogy a zeneszerzőnek nem kell magyaráznia, értelmeznie a művét. A műnek magát kell értelmeznie. Ha a mű nem állja meg a helyét önnönmagában, mindenféle magyarázat hiábavaló.
Tehát, a Krétakörvirág egy magyar nyelven írt kompozíció szimfonikus zenekarra. Mezei Szilárd

Támogatónk: NKA és Emberi Erőforrások Minisztériuma